88coy

Отиване към съдържанието

Главно менюВ 88.СОУ ще се обучават

1 170
ученици
от 1 до 12 клас
през учебната
201
5/2016 година.

88. СОУ ”Димитър Попниколов” е създадено на 20.05.1994г със заповед №РД 14-28/20.05.1994 г. на министъра на образованието и науката М.Тодоров
(ДВ бр.45 от 3.06.1994 г.)
Първият директор на 88. СОУ е г-н Юрий Анджекарски, а от 1995г. след конкурс е назначена г-жа Милена Пенева. Започва обучение на 403 ученици с 21 учители.


През учебната 2015/2016 година, възпитаниците на училището ще ползват модерния спортен комплекс с оборудвани: спортна зала, зали за обучение по чужди езици, технологии, безопасност на движението, извънкласни занимания и новоткрития басейн по график.УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК
/юбилеен брой/

За кратко време училището се утвърждава като съвременно с модерни технологии, отговарящо на изискванията на родителите и става предпочитано в район "Овча купел”. Сред завоеванията на колектива са участия в национални програми и международни проекти, награди на учители по английски език за реализация на проекти по програма Сократ, подпрограма "Коменски”, а сред постиженията на възпитаниците на училището са призови места в национални конкурси по изобразително изкуство, участия в международни изложби и конкурси в Индия и Македония, завоювани награди в национални състезания и турнири по баскетбол, футбол и хокей на трева.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню