88coy

Отиване към съдържанието

Главно меню

На 30 май 2014г се проведе училищен празник, посветен на 20 години от създаването на училището.
Гости на празника бяха:  г-жа Ваня Кастрева
началник на РИО на МОН, София-град, г-жа Катя Никова държавен експерт в МОН, г-жа Христина Семерджиева кмет на район  Овча купел, г-н Красимир Премянов председатил на Съюза на Тракийските Дружества в България, инж. Мария Шопова главен експерт в дирекция „Образование” на СО, г-жа Виолетка Петкова експерт в СБУ, директори на училища и детски градини, много родители и училищни настоятели.
Поздравителни адреси бяха получени от проф. д-р Анелия Клисарова
министър на образованието и науката и от кмета град София, г-жа Йорданка Фандъкова.
В тържествения концерт взеха участие над 100 ученици от І до ХІІ клас.
Бяха експонирани фоизложба,  изложби на клубове по проект „УСПЕХ” и художествени творбе на ученици от паралелките с изучаване на ИИ.
Всички присъстващи на тържеството разгледаха новооткритата многофункционална спортна сграда.УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК
юбилеен бройВ 88СОУ се обучават
1 14
0 ученици
от 1 до 12 клас
през учебната
2013/2014 година.

88. СОУ ”Димитър Попниколов” е създадено на 20.05.1994г със заповед №РД 14-28/20.05.1994 г. на министъра на образованието и науката М.Тодоров
(ДВ бр.45 от 3.06.1994 г.)
Първият директор на 88. СОУ е г-н Юрий Анджекарски, а от 1995г. след конкурс е назначена г-жа Милена Пенева. Започва обучение на 403 ученици с 21 учители.

За кратко време училището се утвърждава като съвременно с модерни технологии, отговарящо на изискванията на родителите и става предпочитано в район "Овча купел”. Сред завоеванията на колектива са участия в национални програми и международни проекти, награди на учители по английски език за реализация на проекти по програма Сократ, подпрограма "Коменски”, а сред постиженията на възпитаниците на училището са призови места в национални конкурси по изобразително изкуство, участия в международни изложби и конкурси в Индия и Македония, завоювани награди в национални състезания и турнири по баскетбол, футбол и хокей на трева.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню