88coy

Отиване към съдържанието

Главно меню

Ръководството на 88.СОУ
"Димитър Попниколов" кани ученици и родители на 15.09.2015г., от 10.00 часа за откриване на 2014
/2015 учебна година.

Учениците да бъдат в двора на училището до 9.45 часа.

Безплатните учебници ще се получат след края на училищното тържество.

Списъците на учениците по класове са поставени на входа на училището.

През новата, учебна година възпитаниците на училището ще ползват модерния спортен комплекс с оборудвани: спортна зала, зали за обучение по чужди езици, технологии, безопасност на движението, извънкласни занимания.


УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК
юбилеен брой


В 88.СОУ се обучават
1 1
60 ученици
от 1 до 12 клас
през учебната
201
4/2015 година.

88. СОУ ”Димитър Попниколов” е създадено на 20.05.1994г със заповед №РД 14-28/20.05.1994 г. на министъра на образованието и науката М.Тодоров
(ДВ бр.45 от 3.06.1994 г.)
Първият директор на 88. СОУ е г-н Юрий Анджекарски, а от 1995г. след конкурс е назначена г-жа Милена Пенева. Започва обучение на 403 ученици с 21 учители.

За кратко време училището се утвърждава като съвременно с модерни технологии, отговарящо на изискванията на родителите и става предпочитано в район "Овча купел”. Сред завоеванията на колектива са участия в национални програми и международни проекти, награди на учители по английски език за реализация на проекти по програма Сократ, подпрограма "Коменски”, а сред постиженията на възпитаниците на училището са призови места в национални конкурси по изобразително изкуство, участия в международни изложби и конкурси в Индия и Македония, завоювани награди в национални състезания и турнири по баскетбол, футбол и хокей на трева.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню