88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Нашите преподаватели Александър Николов и Йоана Иванова участваха в официална церемония по награждаване, под патронажа на Столична община, за високи спортни резултати на училищните отбори по баскетбол и лека атлетика в Ученически игри 2015.


На 29 октомври 2015г в 88.СУ г-жа Витанова сподели пред свои колеги опита си при използване на метода  SELL в своите уроци.

Адаптиране на on-line материали
На 25.11.2015г. в компютърен кабинет в 88.СУ се проведе workshop с учители от училището на тема: Формуляри в помощ на учителя. Г-жа Воденичарова сподели опита си с колегите при използване на google forms и формуляри в word за изготвяне на анкети, тестове и документи по шаблон.На 4 декември 2015г.
в ЦРЧР Д.Витанова - ръководител на проекта и Н.Воденичарова - пом.директор и участник в проекта представиха дейносттите по проекта "Отворени към Европа - ние се учим, развиваме и поемаме отговорности" пред колеги от цялата страна, работещи по проекти на Еразъм+

Публикация в сайта на РИО София-град

Публикация в електронната платформа на издателство РААБЕ -секция образование


Публикация във вестник "Учителско дело"

Публикация във вестник "Новинар"


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню