88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за осъществяване на извънкласна дейност

Приложение 1
Приложение 2

Удължаване на срока на конкурса за осъществяване на извънкласни дейности по шахмат, волейбол, баскетбол и английски език с 15 дни-до 24.10.2017г. Продължава прием на оферти само по посочените дейности.


Обществена поръчка за:
„Доставка на закуски, мляко, плодове или зеленчуци на учениците от подготвителна група и учениците от І-ІV клас в 88 СУ."


УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ДОГОВОР - проект

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР - обществена поръчка

Обществени поръчки - архив
Доставка на закуски, мляко, плодове или зеленчуци на учениците от подготвителна група и учениците от І-ІV клас в 88 СУ
2016
2015

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню